Our Winter Quarter 2019 graduates!

February 22, 2019

Best wishes and congratulations!

  • Claire Guo, MS
  • Jinyi Hua, MS
  • Erin Lipman, MS
  • Yangyu Liu, MS
  • Ziqi Liu, MS
  • Yichen Lu, MS
  • Yuhui Ni, MS
  • Seul Min Yang, MS
  • Dake Zhang, MS

Related News

Students