Spring Quarter 2020 Graduates

May 22, 2020

Best wishes to our Spring Quarter 2020 graduates!

GULISHANA ADILIJIANG, MS
BRYAN CHANG, MS
BLAINE COLE, MS
YANQING GUI, MS
Zeyu Hu, MS student
ZEYU HU, MS
JISUNG HWANG, MS
JAYMO KIM, MS
SUNGIL KIM, MS
JESSICA PIERACCINI KUNKE, MS
KEONMYEONG LEE, MS
YI-HUNG LIU, MS
AYMAN MOAWAD, MS
STEVEN TYLER MOEN, MS
TIMOTHY MORRISON, BA/MS
RICK DAVID PRESMAN, MS
WONBIN SONG, MS
ADAM SUN, MS
CHEN XU, BA/MS
JOOWOO YOO, MS
BOXIN ZHAO, MS
YANFEI ZHOU, MS
YOUNGSEOK KIM, PHD
ZHIPENG LOU, PHD
GREGORY NAISAT, PHD
PETR PANOV, PHD
MINZHE WANG, PHD
CHANGJI XU, PHD
FENGSHUO ZHANG, PHD
BUMENG ZHUO, PHD

Related News

Events, Students