Bahadur Memorial Lectures:  Sara van de Geer

Time TBA Location: TBA

LECTURE 21:  April 4 and 7, 2022
SARA VAN DE GEER, Department of Mathematics, ETH Zürich
"TBA"

Event Type

StatColloq, Colloquia, Seminars, Bahadur, Lectures

Apr 4