Bahadur Memorial Lectures:  Sara Van De Geer

Time TBA Time and venue TBA

LECTURE 21 : April 27 and 30, 2020

SARA VAN DE GEER, Department of Mathematics, ETH Zürich
"TBA"
"TBA"

Event Type

Bahadur, Colloquia, Lectures, Seminars

Apr 27